Zenepedagógiai konferencia Debrecenben

.

Absztraktkötet - Zenepedagógiai konferencia, Debrecen 2017.04.07.


Tisztelettel és szeretettel hívjuk, vegyen részt a konferencián, amelynek központi témája a zenepedagógia múltja, jelene és jövője.

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, a DE Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programja és a Jövő Művészetéért Alapítvány tudományos konferenciát szervez 2017. április 7-én, pénteken a zenetanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából.

Tisztelettel és szeretettel hívjuk, vegyen részt a konferencián, amelynek központi témája a zenepedagógia múltja, jelene és jövője.

Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából - részletes program

Várjuk mindazon kollégák jelentkezését, akik szeretnék bemutatni elméleti és empirikus munkájukat, kutatási eredményeiket, valamint megosztanák véleményüket a zeneoktatás aktuális kérdéseiről.

Az ezredforduló után az oktatás kulcsszerepet játszik a társadalmi kohézió erősítésében, emellett segítséget nyújthat azoknak a globális társadalmi problémáknak a megoldásában, amelyek hatással vannak az egyén mentális állapotára is. A zenei nevelés hatása bizonyítottan elősegíti a tanulmányi eredményességet, és ezáltal a társadalmi mobilitást, valamint az eredményes nevelés megfelelő motivációt teremt ahhoz, hogy erőt tudjunk meríteni kulturális értékeinkből.

Ez a konferencia lehetőséget ad a zenepedagógiával foglalkozó kutatók, előadóművészek, tanárok szakmai eszmecseréjére, az új kutatások megismerésére és megvitatására. Fontosnak tartjuk az új eredményeket szélesebb társadalmi réteg elé tárni, hogy minél többen megismerjék a zenetanulás kedvező társadalmi, gazdasági,  mentális és munkaerő-piaci hatásait.

Előadással lehet jelentkezni az alábbi témakörökben:

 • Nemzetközi összehasonlítások a zenepedagógiában
 • Hagyományok és alternatívák a zeneoktatásban
 • A művészeti oktatás jelene és perspektívái
 • Inter- és multidiszciplinaritás a zeneoktatásban
 • Szakmódszertani kutatások a megújuló zenepedagógiában
 • Zenei ízlésformálás, a zenehallgatás pedagógiája
 • Digitális forradalom a zeneoktatásban
 • Zenepedagógia szerepe a művészeti nevelésben és az egészséges életmódban
 • A zenepedagógia eredményei a komplex művészeti nevelésben

A 15 – 20 perces előadások nyelve angol vagy magyar lehet, kivetítő és laptop biztosított.

A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen Nagyerdei krt. 82.

A konferenciára előadással és poszterrel lehet jelentkezni. A poszterek formátuma max. 80 x 130 cm (A0 méret). A poszterszekció 60 perces, tartalmazza a poszterek egyenkénti – maximum 6 perces – bemutatását, illetve az érdeklődők és résztvevők által feltett kérdéseket és válaszokat.

Az absztraktokat az online jelentkezési lapon lehet feltölteni.

A feltöltés során kötelező megadni:

 • szerző neve, elektronikus címe (amivel regisztrál), intézménye, beosztása
 • jelentkezés módja: előadó, poszterbemutató, résztvevő
 • prezentáció címe (előadás vagy poszterbemutató esetén)
 • három, a témát jól tükröző kulcsszó
 • absztrakt
 • szakirodalom

Az absztrakt követelményei

A tematikus előadás vagy poszterbemutató absztraktja min. 2000, max. 3000 karakter szóközökkel. Tartalmazza az elméleti vagy empirikus munka célját, elméleti kereteit, módszereit, eredményeit, következtetéseit, elméleti és gyakorlati relevanciáját.

Irodalomlistát még hivatkozás esetén sem kell az absztrakt végén megadni, hanem külön a szakirodalmak között kell feltölteni. Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (pl. név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. A benyújtott anyag bírálata anonim módon történik. Amennyiben a jelentkező az anonimitást megsérti, a Tudományos Programbizottság elutasítja a szakmai anyagot, aminek ismételt benyújtására nincs lehetőség.

A benyújtott szakmai anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két független bíráló értékeli.

Jelentkezési határidő és a szakmai anyagok feltöltése: 2017. január 31.

Jelentkezéshez kérjük, kattintson ide!

A konferencia regisztrációs díja 10.000 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja az ebédet, a kávét, a frissítőket, a kulturális programon való részvételt, valamint a konferencia kiadványait.

A legjobb előadásokból készült angol nyelvű tanulmányokat egy indexált folyóirat tematikus számában megjelentetjük.

További információkat a honlapon talál: www.music.unideb.hu

Kérdéseit, észrevételeit erre az email címre írhatja meg a szervezőknek.

Határidők:

Jelentkezési határidő és a szakmai anyagok feltöltése: 2017. január 31.
Értesítés a bírálatról: 2017. február 20.
Regisztrációs díj befizetése: 2017. március 15.

Tudományos Programbizottság

Coca Gabriella (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár)
Duffek Mihály (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)
Hausmann Kóródy Alice (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)
Kalarus, Anna (Akademia Muzyczna, Krakkó, Lengyelország)
Kutnyánszky Csaba (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zeneakadémia Doktori Iskola)
Pusztai Gabriella (Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola)
Strenáčiková, Mária (Akadémia umení, Besztercebánya, Szlovákia)
Váradi Judit (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)
Vigh Andrea (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)

A konferencia titkára: Szűcs Tímea (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Támogatók:

HERA – Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete
CHERD – Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ
Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete
A Jövő Művészetéért Alapítvány
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar

 

Szűcs Tímea   Váradi Judit
Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 24. 12:24