Tehetségfejlesztő modul felvételi követelményei

1. FÚVÓSZENEKARI KARNAGY TEHETSÉGFEJLESZTŐ MODUL

A felvételi vizsga anyaga:
A jelentkezők számot adnak elméleti ismereteikről, valamint vezénylési adottságaikról

A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga lebonyolítása a II. félévi vizsgaidőszakban, vagy a rendes felvételi időszakban történhet, az e célra létrejött bizottság részvételével. A bizottság döntéséről írásban értesíti a Tanulmányi Osztály a jelentkezőt legkésőbb a felvételi értesítésekkel egy időben.

2. KÓRUSKARNAGY TEHETSÉGFEJLESZTŐ MODUL

A felvételi vizsga:
Kérelmük elbírálása első félévi általános szakmai teljesítményük, valamint vezénylési gyakorlat és karvezetés tárgyakból elért eredményük és vizsgaprodukciójuk alapján történik. A belső felvételi vizsgán két különböző stílusú kórusmű vezénylése, valamint egy, a vizsga kezdete előtt 1 órával a helyszínen kapott magyar vagy latin szövegű kórusmű próbamunkája szerepel. A felvételről a tanszék szaktanáraiból álló bizottság dönt.

3. ZONGORAKÍSÉRŐ-KORREPETITOR TEHETSÉGFEJLESZTŐ MODUL

A felvételi vizsga anyaga:

  • 1 dal kísérése (szólistával)
  • 1 hangszeres mű vagy tétel kísérése (szólistával)
  • 1 klasszikus operanyitány előadása
  • lapróljáték

A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga lebonyolítása a II. félévi vizsgaidőszakban, vagy a rendes felvételi időszakban történhet, az e célra létrejött bizottság részvételével. A bizottság döntéséről írásban értesíti a Tanulmányi Osztály a jelentkezőt legkésőbb a felvételi értesítésekkel egy időben.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 29. 12:47