A Zeneművészeti Kar rövid története

1966 szeptemberében kezdődött Debrecenben az a tanév, amelyben egy új felsőoktatási intézmény kezdte meg működését: létrejött a Zeneművészeti Szakiskola Szaktanárképzőjéből egykori jogelődünk, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Szak Debreceni Tagozata. Amint azt a név is mutatja, a Zeneakadémia szervezeti egységeként kezdte meg működését a zenetanárképzés. Mindössze nyolc főállású tanár közreműködésével indult el az oktatás a hároméves képzésben, akkor még a Vár utca 1. szám alatt. Az alig hatvan diák és a szakiskolások nagy létszáma együttesen igen sok nehézséget okozott az oktatásban és a gyakorlásban egyaránt, így egyre sürgetőbbé vált egy új helyszín megtalálása, új épület építése a zenei felsőoktatás számára. Ez a fordulat 1974-ben következett be: októberben ünnepi átadás keretében az Egyetem téren megtörtént a legfontosabb kulcslépés, amely évtizedekre előre meghatározta a debreceni zenei felsőoktatás sorsát. Gulyás György Liszt-díjas karnagy, az alapító igazgató jó stratégiai előrelátással olyan helyet talált az akkor legkorszerűbbnek számító, új intézményi épület számára, amely sokkal később vált nagy jelentőségűvé.

Az új épületben 80 fős kollégium, hangszigetelt tantermek, 300 fős, ma már klimatizált hangversenyterem és a hozzá tartozó stúdió állt és áll ma is rendelkezésre. Ez a változás lehetővé tette a diáklétszám intenzív emelését, és az oktatói kar dinamikus létszámbővítését is. A fejlődés következő, jelentős állomása a következő igazgató, Kedves Tamás nevéhez fűződik, aki létrehozta Debrecenben azt az új intézménytípust, amit konzervatóriumnak neveztek el. A Debreceni Konzervatórium 1990-ben kezdte meg működését. Négyéves főiskolai szintű és kétéves egyetemi kiegészítő képzést, valamint a 18 év alattiak számára előkészítő tagozatot működtetett. 1996-ban, a magyar felsőoktatási intézmények első akkreditációját a Konzervatórium sikerrel vette, és még ugyanebben az esztendőben megkapta a jogot a teljes körű egyetemi képzés bevezetésére is, minden szakirányon. A közelgő felsőoktatási integráció előkészítéseként 1998-ban a Konzervatórium az összes vidéki társintézményhez hasonlóan levált a Zeneakadémia szervezetéről, és csatlakozott ahhoz a föderatív szervezethez, amit Debrecenben a Debreceni Egyetemi Szövetség jelentett. Költségvetésével az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem részévé vált, de szakmai önállósága teljeskörűen megmaradt. 2000-ben a Konzervatórium úgynevezett rektor-közvetlen intézetként csatlakozott a Debreceni Egyetemhez. Ettől kezdve az egyetemi képzés a Zeneakadémia székhelyen kívüli képzéseként működött tovább.

2004-ben a Konzervatórium a Tudományegyetemi Karok tagja lett az akkor még centrumokból álló egyetemi szervezetben. 2006-ban újabb, sorsdöntő fordulat következett be: a Konzervatórium kari rangra emelkedett, és a 2006. november 29-én megtartott karavató ünnepség egy minőségileg más helyzetet teremtett a zenei képzés számára. Ezzel egyidejűleg kezdték meg a működést a bolognai típusú képzések mind a tanárképzésben, mind a művészképzésben. Ez utóbbi művész szakot 13 szakiránnyal immár saját jogon akkreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság. Azóta bővült a paletta a szaxofon szakirány akkreditációjával. 2013-ban az osztatlan szerkezetűvé átalakított zenetanár-képzési szakok kezdték meg működésüket. A tanárképzési átalakulások fő hozadéka leginkább a tanítási gyakorlat funkciójának - és időtartamának - megerősödése volt. Szintén az iskolatörténet fontos jellegzetessége, hogy a nyolcvanas évektől kezdődően növekvő számban rendezett és rendez országos, olykor nemzetközi szakmai versenyeket, szimpóziumokat a Zeneművészeti Kar, hallgatói együttesei pedig magas színvonalon adnak lehetőséget a zenei hivatás gyakorlására az itt tanulóknak. 2008 óta működik a Gulyás György Szakkollégium, amely a kiemelkedően tehetséges hallgatók számára jelent segítséget a tehetségükhöz igazodó koncertfellépésekhez, versenyeken történő részvételhez. A Kar évente meghirdetett bérleti koncertsorozatai, az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája ugyancsak jó hírű és vonzó események mind Debrecenben, mind a régióban, Magyarországon és külföldön. Legújabban szabadon választható kreditek formájában az egyetemi hallgatók számára nyújt zenei tanulási lehetőséget a Könnyűzenei Központ szakavatott tanárok irányításával. A Zeneművészeti Kar hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a város vezetésével, kulturális intézményeivel, zeneoktatási intézményeivel, számos, közös program bizonyítja ezt. A nemzetközi ismertség okán több olyan együttműködés is regisztrálható, amely külföldi társegyetemekkel folyt vagy folyik, az Erasmus program keretében a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt lehetősége van a külföldi tanulásra, oktatásra. Mára ez egykori tagozat egy jelentős művészeti képzőhellyé vált, amelynek hallgatói a régión kívül nagy számban érkeznek Budapestről, és az ország valamennyi megyéjéből, valamint növekvő létszámban az országhatáron túlról. Növekszik más külföldi országokból érkező hallgatóink száma is. A Zeneművészeti Kar még sok más, vonzó lehetőséget kínálva várja új hallgatóit.

Debrecen, 2020. február 1.

Dr. habil. Duffek Mihály
egyetemi tanár

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 26. 09:34