Kissné Dr. Mogyorósi Pálma, egyetemi docens

E-mail

Zenei tanulmányait az általános iskolával együtt kezdte a Nyíregyházi 4. számú Zenetagozatos (ma Kodály Zoltán nevét viselő) Általános Iskolában, ahol többek között a Szabó Dénes által vezetett kórusokban (Cantemus, Pro Musica) is énekelt. A Nyíregyházán működő Zeneművészeti Szakközépiskola szolfézs-zeneelmélet szakán tanult tovább, majd tanulmányait a Debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti Konzervatórium szolfézs-zeneelmélet szakán folytatta. Itt 1995-ben szolfézs-, zeneelmélet és általános iskolai énektanár, karvezető szakon, majd 1997-ben középiskolai ének-zenetanár, zeneelmélet-tanár és karvezető szakon, végül 1998-ban egyházzene szakon szerezett diplomát. Főtárgy tanárai Nagyné Kiss Enikő, Sárosiné Szabó Márta, Szesztay Zsolt, Török Ágnes, Berkesi Sándor és Karasszon Dezső voltak. Főiskolai tanulmányai alatt folyamatosan tagja volt a Debreceni Kollégiumi Kántusnak is, amely egyik meghatározó tényezője volt későbbi egyházzenei irányultságának. Egyházzenei egyetemi szintű diplomáját – kétéves kiegészítő képzést követően – 2000-ben kapta meg a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián, ahol többek között Dobszay László, Szendrei Janka, Soós András és Bódiss Tamás voltak főtárgy tanárai. A Zeneakadémia Doktoriskolájába 2001-ben nyert felvételt egyházzene szakra. Doktori disszertációját A 16-17. századi protestáns graduálok és liturgikus énekeskönyvek nagyheti anyaga címmel írta és védte meg sikeresen.
Tanulmányai idején számos neves előadóművész mesterkurzusán vett részt. Néhány név a sorból: Bernhard Klapprott (csembalóművész - Németország), Lorenzo Ghielmi (orgonaművész - Németország), Herbert Wulf (orgonaművész - Magyarország), továbbá Erőd Iván (zeneszerző - Ausztria), Patrick Russil (egyházzenész - Anglia) kurzusainak is résztvevője volt.

Képzettségei alapján szakmai tevékenysége is többirányú volt, az elmúlt két és fél évtizedben egyaránt működött egyházzenészként, karvezetőként és zenetanárként is.
A Református Egyház nyári- és évközi Kántorképző Tanfolyamain 1992-től kezdett tanítani (Debrecenben, Sárospatakon, Miskolcon, Budapesten majd Nyíregyházán) zeneismeret, harmónium, hymnológia, karvezetés tantárgyakat. 1996-tól kezdve egyaránt vezetett egyházi- és világi kórusokat, valamint kántori szolgálatot is teljesített. Jelenleg a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségben lát el kórusvezetői szolgálatot. 2006 és 2008 között országos egyházzenei munkatársként dolgozott a Magyar Református Egyház Zsinati Irodája Hivatalának Egyházzenei csoportjában. Tevékenysége a magyar református egyházzenészek szolgálatát, munkáját segítő szakmai kiadványok előkészítésére, konferenciák, programok szervezésére és előadások megtartására terjed ki.   A Református Pedagógiai Intézet által szervezett 120 órás "A protestáns egyházi ének tanítása" című képzésen 2015-óta tart előadásokat. Tagja a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma Hymnológiai és Egyházzenei Szekciójának, a Magyar Egyházzenei Társaságnak, a Nyírségi Református Egyházmegye Énekügyi Bizottságának, valamint a Jókai Mór Református Általános Iskola (Nyíregyháza) és a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Igazgatótanácsának.
Szolfézs-zeneelmélet tanárként előbb 1997-től a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zeneiskolában, 1999-től a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskolában (ahol a zeneiskola vegyeskarát is vezette), majd 2007-től a dabasi Sugár Rezső AMI-ban tanított. A Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetében a 2008/2009-es tanévtől kezdte meg munkáját, ahol főiskolai adjunktusként, majd 2017. márciusától főiskolai docensként többek között szolfézs-zeneelmélet, vezénylési gyakorlat, komplex zenei ismeretek, általános- és magyar zenetörténet tárgyakat oktatott. 2014-től a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Zeneművészeti Tagozatán tanít zenetörténet, szolfézs-zeneelmélet és művészettörténet tantárgyakat.

Tizenkét éves korától aktívan zenél. Hangversenyezett kórustagként a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Cantemus és Pro Musica kórusával, a Debreceni Kollégiumi Kántussal, a Debreceni Konzervatórium Bárdos Lajos Leánykarával, a Károli Gáspár Református Egyetem Soli Deo Gloria kórusával Magyarország számos városában, továbbá Erdélyben, Csehországban, valamint az Amerikai Egyesült Államokban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban. Jelenleg a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar tagja (karnagy: Szabó Soma), mely kórussal számos rangos koncerten a capella és oratórikus művek előadásában, valamint ősbemutatón vehetett részt.
Kórusvezetőként Magyarország több városában, többek között Debrecenben, Gödöllőn, Nagykőrösön, Budapesten lépett fel kórusaival. Orgonaművész férje koncertjein közreműködőként Budapesten, Debrecenben, Gödöllőn, Ócsán, Zircen, a romániai Feketehalmon, Medgyesen és Nagykárolyban, valamint a szlovákiai Perbenyikben koncertezett.

Rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon és szakmai rendezvényeken (Nyíregyházi Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék - Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem - Nagyvárad, Egyházzenei Pedagógiai Konferencia – Gödöllő, Doktorandusz Konferencia – Budapest, Nyíregyháza, Református Egyház Doktorok Kollégiuma Hymnológiai Szekciója, Református Egyházzenei Konferencia, Református Pedagógiai Intézet – Nagykőrös, Magyar Kodály Társaság – Nyíregyháza, Erasmus Oktatói Mobilitás Program – Nagyvárad). Az egyetemes- és magyar zenetörténet körében való kutatásaiból számos publikációja jelent meg.

2006 óta rendezvények szervezőjeként és aktív lebonyolítójaként egyaránt tevékenykedik: Középiskolások Zenei Versenye, valamint Zenei programok a NKA Pályázat keretében – Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézet; Liturgikus Énekes Táborok – református egyházzenészek, kántorok, kórusvezetők részére; Református Zenei Fesztivál – Budapest; Református Egyházzenei Konferencia és Kántorképző Napok, Kecskemét; Református Kántorképző Tanfolyamok tanárainak országos találkozója – Budapest, Debrecen; Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó – Sárospatak.

Rendszeresen zsűrizik nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai versenyeken, találkozókon.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 20. 16:20