Újabb oklevelet adó zeneművésztanár képzés

Az ének-zene tanár, az egyházzenetanár és zeneismeret-tanár szakképzettség megszerzését követően egy szakon.
Az ének-zene művésztanár szakképzettség az ének-zene tanár vagy a zeneismeret-tanár, az egyházzeneművész-tanár az egyházzenetanár, a zeneelmélet-tanár a zeneismeret-tanár, a kóruskarnagyművész-tanár az ének-zene tanár szakképzettség megszerzését követően szerezhető.

 

Képzési idő: 4 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • ének-zene művésztanár
  • egyházzeneművész-tanár
  • zeneelmélet-tanár
  • kóruskarnagyművész-tanár

A képzés célja:

Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban és felnőttoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben – ének-zene művésztanár szakképzettség esetén, az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak, évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban és felnőttoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben  az adott hangszer vagy az elméleti tárgy művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően

  • zeneelmélet-tanár szakképzettséggel a zeneelmélet, a szolfézs, a zenetörténet-zeneirodalom, zeneirodalom, valamint a népzene;
  • kóruskarnagyművész-tanár szakképzettséggel a karvezetés és a kórus;
  • ének-zene művésztanár szakképzettséggel az ének-zene, az énekkar és – alapfokú művészeti iskolában – a szolfézs szakmai tárgyak oktatására;
  • egyházzeneművész-tanár szakképzettséggel egyházzenei orgonajáték, egyházzene liturgia, liturgia gyakorlat, a népének (gyülekezeti ének), a gregorián ének – graduál, az (egyházzenei) kórus, az egyházzene-irodalom, továbbá egyházzenei karvezetés, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes művésztanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.
Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 14:44