Osztatlan 12 féléves zeneművésztanár szakok

Képzési idő: 12 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 360

A szakképzettség oklevélben szereplő magyar nyelvű megjelölése:

  • okleveles zeneelmélet-tanár
  • okleveles kóruskarnagyművész-tanár
  • okleveles ének-zene művésztanár
  • okleveles egyházzeneművész-tanár

Zeneművésztanár szakon kétszakos, osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakiránnyal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy a kóruskarnagyművész-tanár szakiránnyal, az egyházzeneművész-tanár szakirány az ének-zene művésztanár szakiránnyal párosítva vehető fel.

A képzés célja:

Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban és felnőttoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben – ének-zene művésztanár szakképzettség esetén, az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak, évfolyamain, az alapfokú művészetoktatásban és felnőttoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben  az adott hangszer vagy az elméleti tárgy művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően

  • zeneelmélet-tanár szakképzettséggel a zeneelmélet, a szolfézs, a zenetörténet-zeneirodalom, zeneirodalom, valamint a népzene;
  • kóruskarnagyművész-tanár szakképzettséggel a karvezetés és a kórus;
  • ének-zene művésztanár szakképzettséggel az ének-zene, az énekkar és – alapfokú művészeti iskolában – a szolfézs szakmai tárgyak oktatására;
  • egyházzeneművész-tanár szakképzettséggel egyházzenei orgonajáték, egyházzene liturgia, liturgia gyakorlat, a népének (gyülekezeti ének), a gregorián ének – graduál, az (egyházzenei) kórus, az egyházzene-irodalom, továbbá egyházzenei karvezetés, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes művésztanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 10:43