Tehetségfejlesztő modul

1. FÚVÓSZENEKARI KARNAGY TEHETSÉGFEJLESZTŐ MODUL

Képzési terület, képzési ág: művészet, zeneművészet

Képzési ciklus: részismereti képzés

Képzési forma: nappali tagozat

Képzési idő: 4 félév

Szükséges kreditek száma: 50 kredit

Összes kontakt óraszáma: min. 540 óra

A képzés költségtérítéses.

Belépési feltételek:
A zeneművészeti képzés bármely hangszeres alapképzési szakán (BA) vagy hangszeres osztatlan tanárképzésben 2 aktív félévvel rendelkező hallgató jelentkezhet belső jelentkezéssel. A képzésbe történő belépés feltétele két eredményesen lezárt félév teljesítése.
A jelentkezés belső jelentkezési lap beadásával történik minden tanév II. félévében április 15-ig. A beérkező jelentkezések ismeretében a Tanulmányi Osztály a szak tanárával és a tanszékvezetővel történt egyeztetés után belső felvételi vizsgát ír elő a jelentkezések ismeretében.

 

2. KÓRUSKARNAGY TEHETSÉGFEJLESZTŐ MODUL

Képzési terület, képzési ág: művészet, zeneművészet

Képzési ciklus: részismereti képzés

Képzési forma: nappali tagozat

Képzési idő: 4 félév

Szükséges kreditek száma: 40 kredit

Összes kontakt óraszáma: min. 330 óra

A képzés költségtérítéses.

Belépési feltételek:
A részismereti képzésre az osztatlan ének-zene tanár–zeneismeret tanár 4+1 éves, az ének-zene művésztanár–zeneelmélet tanár mesterképzésre felvételt nyert hallgatók jelentkezhetnek. Az osztatlan tanárképzésben részt vevők a képzésük 5. félévétől léphetnek be a részismereti képzésre. A jelentkezés belső jelentkezési lap beadásával történik minden tanév II. félévében április 15-ig.

 

3. ZONGORAKÍSÉRŐ-KORREPETITOR TEHETSÉGFEJLESZTŐ MODUL

Képzési terület, képzési ág: művészet, zeneművészet

Képzési ciklus: részismereti képzés

Képzési forma: nappali tagozat

Képzési idő: 4 félév

Szükséges kreditek száma: 50

Összes kontakt óraszáma: 390

A képzés költségtérítéses.

Belépési feltételek:
A zeneművészeti képzés bármely alapképzési szakán (BA) vagy osztatlan tanárképzésben 2 aktív félévvel rendelkező hallgató jelentkezhet belső jelentkezéssel. A képzésbe történő belépés feltétele két eredményesen lezárt félév teljesítése.
A jelentkezés belső jelentkezési lap beadásával történik minden tanév II. félévében április 15-ig. A beérkező jelentkezések ismeretében a Tanulmányi Osztály a szak tanárával és a tanszékvezetővel történt egyeztetés után belső felvételi vizsgát ír elő.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 29. 12:41