Osztatlan 10 féléves zenetanár szakok

Képzési idő: 10 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 300

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • okleveles zongoratanár
 • okleveles orgonatanár
 • okleveles gitártanár
 • okleveles hegedűtanár
 • okleveles mélyhegedűtanár
 • okleveles gordonkatanár
 • okleveles gordontanár
 • okleveles fuvolatanár
 • okleveles furulyatanár
 • okleveles oboatanár
 • okleveles klarinéttanár
 • okleveles szaxofontanár
 • okleveles fagott-tanár
 • okleveles kürttanár
 • okleveles trombitatanár
 • okleveles harsonatanár
 • okleveles tubatanár
 • okleveles ütőhangszertanár
 • okleveles magánénektanár
 • okleveles egyházzenetanár
 • okleveles zeneismeret-tanár
 • okleveles ének-zene tanár

Zenetanár szakon az ének-zene tanár szakirány csak kétszakos képzésben, a zeneismeret-tanár vagy az egyházzenetanár szakiránnyal párosítva vehető fel.

 

A képzés célja:

Alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain - ének-zene tanár szakképzettség esetén az iskolai nevelés, oktatás évfolyamain, valamint a felnőttoktatásban, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzésekben -, az adott hangszer vagy az elméleti tárgy művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően,

 • a zongoratanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelező, a kamarazene és a korrepetíció;
 • orgonatanár a szakképzettségnek megfelelő hangszer, a kamarazene és a korrepetíció;
 • gitár-, hegedű-, mélyhegedű-, gordonka-, gordon, fuvola-, furulya-, oboa-, klarinét-, szaxofon-, fagott-, kürt-, trombita-, harsona-, tuba-, valamint ütőhangszertanár szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint a kamarazene;
 • magánénektanár szakképzettséggel a magánének, a (vokális) kamarazene és a hangképzés;
 • egyházzenetanár szakképzettséggel az egyházzene (bibliaismeret, liturgikus ismeretek és liturgikus zenei gyakorlat, népének, gregorián, egyházzene-irodalom és zenei ismeretek);
 • zeneismeret-tanár szakképzettséggel a szolfézs, a zeneelmélet, a zenetörténet-zeneirodalom és az improvizáció;
 • ének-zene tanár szakképzettséggel az ének-zene és az énekkar szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

  Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 10:36