Mesterképzési szakok

1. KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A mesterképzési szak megnevezése: klasszikus hangszerművész (Performance)

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

Választható szakirányok:

 • zongora
 • orgona
 • gitár
 • hegedű
 • mélyhegedű
 • gordonka
 • gordon
 • fuvola
 • oboa
 • klarinét
 • szaxofon
 • fagott
 • kürt
 • trombita
 • harsona
 • tuba
 • ütőhangszer

Szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése szakirányok szerint:

 • okleveles zongoraművész
 • okleveles orgonaművész
 • okleveles gitárművész
 • okleveles hegedűművész
 • okleveles mélyhegedűművész
 • okleveles gordonkaművész
 • okleveles gordonművész
 • okleveles fuvolaművész
 • okleveles oboaművész
 • okleveles klarinétművész
 • okleveles szaxofonművész
 • okleveles fagottművész
 • okleveles kürtművész
 • okleveles trombitaművész
 • okleveles harsonaművész
 • okleveles tubaművész
 • okleveles ütőhangszerművész

A képzési idő: 4 félév

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneművészeti szakok.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
a diplomamunka készítéséhez (diplomahangversenyhez) rendelt kreditérték: 15 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit

 

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja hangszerművészek képzése, akik a klasszikus hangszeres előadó-művészet terén szerzett zenei, technikai, valamint specializált elméleti ismereteik birtokában képesek professzionális szintű hangszeres zenei előadó-művészeti tevékenység végzésére, a zenei, illetve a művészeti és a kulturális élet különböző színterein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.2. KLASSZIKUS ÉNEKMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A mesterképzési szak megnevezése: klasszikus énekművész

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

Választható szakirányok:

 • operaének
 • oratórium- és dalének

Szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése szakirányok szerint:

 • okleveles operaének-művész
 • okleveles oratórium- és dalénekművész

Képzési idő: 4 félév

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneművészeti szakok.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: kiemelten gyakorlat-igényes (70-80 százalék)
a diplomamunka készítéséhez (diplomahangversenyhez) rendelt kreditérték: 15 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
szakirány esetén az ahhoz rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit

 

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja operaénekes szólóművészként, valamint oratórium- és dalénekes művészként a magyar és az egyetemes zenei kultúrát szolgálni és terjeszteni tudó művészek képzése, akik alkalmasak megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában azok egyéni jellegű alkalmazására, a zenei értékeknek a szakmán belüli és azon kívüli képviseletére, fejlesztésére, tudatosítására és védelmére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


3. KARMESTER MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A mesterképzési szak megnevezése: karmester

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

Szakirány: fúvószenekari karnagy

Szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles fúvószenekari karnagy-művész

Képzési idő: 4 félév

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés, valamint kórusvezetés szakiránya, továbbá klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés, fúvószenekari karnagy és a hangszertanár, kamaraművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer) szakok.
   
 • Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok:
  Az előadó-művészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma:

 • a zeneművészet elméleti, történeti háttere 30 kredit,
 • karmesteri előadó-művészet vagy annak kapcsolódó specifikus elméleti ismeretek 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen. A mester- képzésben a hiányzó krediteket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.
 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
a diplomamunkához (diplomahangversenyhez) rendelt kreditérték: 15 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit

 

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja karmesterek képzése, akik megfelelő zenei képzés birtokában képesek a magyar és egyetemes zenei kultúra – ezen belül elsősorban a zenekari kultúra – szolgálatára és terjesztésére. Tájékozottak a zenekari művészet repertoárjában, ennek gyakorlati alkalmazási módozataiban. A zenekari művészet különböző ágazatainak ismeretében képesek új együttesek létrehozására és különböző típusú zenekarok irányítására. Kiművelt elméleti és hangszeres képességeiket egyéni jelleggel alkalmazzák a zenekari művészet területén, a zenei élet különböző intézményeiben kezdeményező szerepet töltenek be. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben.


4. KÓRUSKARNAGY MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A mesterképzési szak megnevezése: kóruskarnagy

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

Szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles kóruskarnagy művész

Képzési idő: 4 félév

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés, illetve fúvószenekari karnagy szak.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránytól eltérő szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya.
 • Továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
a diplomamunka készítéséhez (diplomahangversenyhez) rendelt kreditérték: 15 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja kóruskarnagyok képzése, akik szolgálják és terjesztik a magyar és az egyetemes énekkari kultúra értékeit. Tájékozottak az énekkari művészet repertoárjában, ennek gyakorlati alkalmazásában. Képesek az énekkari művészet különböző ágazatainak ismeretében új együttesek létrehozására és különböző típusú énekkarok irányítására. Kiművelt elméleti, vokális és hangszeres képességeiket egyéni módon alkalmazzák az énekkari művészet területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 24. 09:37