Osztatlan 10 féléves közismereti ének-zene tanár szak

Képzési idő: 10 félév

Képzési terület, képzési ág: pedagógusképzés

Műveltségi terület: Művészetek

Oklevélhez szükséges kreditek száma: 300

Képzési ciklus: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • okleveles általános iskolai ének-zene tanár

A képzés célja:

A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában az ének-zene tantárgy tanítására, karvezetői felkészültség alapján az iskolai kórusmunka vezetésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 14:44