Előkészítő tagozat (EK)

10 – 18 éves korú rendkívüli zenei képességű fiatalok számára, valamennyi hangszeres és zeneelmélet-szolfézs szakon.

Előfeltétel néhány éves hangszeres előképzettség, amiből megállapítható a felvételiző rendkívüli zenei rátermettsége.

Kötelező felvételi vizsga: hangszeres főtárgyból és szolfézsból, zeneelméletből

A felvételiző a képzés bármelyik évfolyamába kérheti felvételét! Az előkészítő tagozat csak zenei képzést nyújt, közismereti tanulmányait (alsó- vagy középfokút) mindenki szabadon választhatja meg.

Tandíjat az előkészítős növendékek nem fizetnek!
Kollégiumi elhelyezést az előkészítősök számára nem tudunk biztosítani!

Az előkészítő osztályok elvégzésével végbizonyítványt kap a növendék, de az utolsó főtárgy vizsgáján tanszéki javaslat alapján folytathatja tanulmányait a Zeneművészeti Kar megfelelő alapképzési szakján. Ilyen jellegű javaslat hiányában azonban felvételi vizsgát kell tennie, ha tovább kíván tanulni.

Jelentkezési határidő: minden év január 31-ig.

A felvételi vizsgákat február hónapban tartjuk. A felvételi időpontjáról – a jelentkezési lapon megadott címre – postai úton küldünk tájékoztatást.
Felvételi előtt konzultációs lehetőséget kínálunk. A konzultációs időpont egyeztetése személyesen, telefonon vagy e-mailben történik.

Elérhetőség: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82., tel.: + 36 512 900 / 23812; e-mail

A jelentkezési lapot a Zeneművészeti Kar tanulmányi osztályán kell benyújtani, mely az alábbi linken érhető el: Letöltés

A felvételi vizsgadíj: 3.000.- Ft

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 26. 11:46