Előkészítő tagozat (EK)

10–18 éves korú rendkívüli zenei képességű fiatalok számára, valamennyi hangszeres és zeneelmélet-szolfézs szakon.

Előfeltétel néhány éves hangszeres előképzettség, amiből megállapítható a felvételiző rendkívüli zenei rátermettsége.

Kötelező felvételi vizsga: hangszeres főtárgyból és szolfézsból, zeneelméletből

A felvételiző a képzés bármelyik évfolyamába kérheti felvételét! Az előkészítő tagozat csak zenei képzést nyújt, közismereti tanulmányait (alsó- vagy középfokút) mindenki szabadon választhatja meg.

Tandíjat az előkészítős növendékek nem fizetnek!
Kollégiumi elhelyezést az előkészítősök számára nem tudunk biztosítani!

Az előkészítő osztályok elvégzésével a növendék végbizonyítványt kap. Amennyiben a növendék az adott évben jelentkezett az országos felvételi eljárásba az Oktatási Hivatal rendszerében és a vizsga minősége, valamint repertoárja megfelel az aktuális, vonatkozó felvételi követelményeknek, tanszéki és főtárgy oktatói javaslat alapján az utolsó főtárgy vizsga elfogadható főtárgy felvételi vizsga teljesítésének. Ilyen irányú javaslat hiányában azonban részt kell venni a kiírás szerinti időpontban megtartott főtárgy felvételi vizsgán. A szolfézs-zeneelmélet alkalmassági vizsga alól a javaslat nem mentesít.

Jelentkezési határidő: minden év január 31-ig.

A felvételi vizsgákat február hónapban tartjuk. A felvételi időpontjáról – a jelentkezési lapon megadott címre – postai úton küldünk tájékoztatást.
Felvételi előtt konzultációs lehetőséget kínálunk. A konzultációs időpont egyeztetése személyesen, telefonon vagy e-mailben történik.

Elérhetőség: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82., tel.: + 36 512 900 / 23812; e-mail

A jelentkezési lapot a Zeneművészeti Kar tanulmányi osztályán kell benyújtani, mely az alábbi linken érhető el: Letöltés

A felvételi vizsgadíj: 4.000.- Ft

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 27. 10:22