Felhívás a NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ösztöndíj (volt köztársasági ösztöndíj) 2017/2018. évi pályázatára

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azok a nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek a két utolsó aktív félévben azon a szakon/keresztfélévben végző hallgatók esetében szakokon, amelynek eredményei alapján a pályázatukat benyújtották.

Benyújtási határidő: 2017. június 20.