Dr. S. Szabó Márta, egyetemi docens, tanszékvezető

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait a Kodály Iskolában végezte (Kecskemét, 1974), majd a Tömörkény István Zeneművészeti Szakközépiskola zongora szakán érettségizett (Szeged, 1975). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szolfézstanári (Debrecen, 1978), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen középiskolai ének-zene tanári, zeneelmélet-tanári és karvezetői oklevelet szerzett, kitüntetéssel (Budapest, 1980). Doktori disszertációját (PhD) 2013-ban védte meg a Jyväskyläi Egyetemen (zenetudomány, Bölcsészettudományi Doktoriskola, Finnország), melyet a Debreceni Egyetem honosított (Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, 2014).

Tanári pályáját a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban énektanárként és karvezetőként kezdte. 1981 és 1994 között a kecskeméti Kodály Iskola gimnáziumi és zeneművészeti szakközépiskolai osztályaiban tanított ének-zene, szolfézs, zeneelmélet, népzene és zeneirodalom tárgyakat, kórust vezetett és a zeneelmélet tanszak vezetője volt. 1994 óta a DE Zeneművészeti Kar oktatója, szaktárgyai: szolfézs és zeneelmélet főtárgy, stílusismeret, zeneelmélet-történet, zeneelmélet módszertan, zenepedagógiai repertoárismeret. 2000 óta a Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék vezetője. 2014 óta kurzust vezet a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktoriskolájában, valamint a Bölcsészettudományi Kar mentorképzésében.

Vendégtanárként rendszeresen tanít, posztgraduális képzési programokat dolgoz ki, zeneelméleti és zenepedagógiai kurzusokat vezet Magyarországon és külföldi egyetemeken. Így a kecskeméti Kodály Intézet továbbképző tanfolyamain és nyári Nemzetközi Szemináriumain (1984-2009), a Magyar Művelődési Intézet karvezetőkurzusán (1989-1997), Lengyelországban (1988-2010 között 9 alkalommal), Nagy-Britanniában (1998, 2007, 2008), az Amerikai Egyesült Államok két egyetemén (1998 és 2017 között 18 alkalommal) és Spanyolországban (2002 óta 9 alkalommal). Tantárgyi programok kidolgozásában és bevezetésében vett részt (Zenetanítás angolul 1990-94), vizsgaanyagokat véleményez, szakmai lektori illetve szakértői tevékenységet végez az OKM, az OH és a MAB megbízásából. Előadásokat tart zenepedagógiai konferenciákon, cikkei jelennek meg szakfolyóiratokban. 1995 óta szervezője a Zeneművészeti Kar továbbképzéseinek, benne a Bárdos Szimpózium rendezvénysorozatának. 2010-ben jelent meg a Bárdos Szimpóziumok című tanulmánykötet, 2015-ben a Szolfézs- és zeneismeret-tanárok, ének-zene tanárok és karvezetők továbbképzése című tanulmánykötet a Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában, melyeknek szerkesztője. Zsűritagja és elnöke az Országos Zeneiskolai és Zeneművészeti Szakközépiskolai Szolfézsversenyeknek (1989 óta rendszeresen), bíráló bizottsági tagja az Egyetemi OTDK Művészeti és Művészettudományi Tagozatának (2007, 2016). A ZETA országos vezetőségének tagja, a Szolfézs- és zeneelmélet-tanári tagozat vezetője. 1998-2013 között a Debreceni Egyetem Tanárképzési Kollégiumában a zenei felsőoktatás képviselője volt. A Magyar Kodály Társaság és a Nemzetközi Kodály Társaság tagja.

Szakmai tevékenységéért kapott kitüntetései: Miniszteri Dicséret (1986), a Lengyel Kulturális Minisztérium Kitüntetése (2002), Debrecen Kultúrájáért – Alkotói ösztöndíj (2005), Rektori Elismerő Oklevél (2008), KÓTA-díj (mecénás, 2009), Kardos Pál Emlékdíj (2011), KÓTA-díj (tanári, 2015).

Frissítés dátuma: 2017.09.29.