Klasszikus énekművész

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés, színpadi játék, szerepgyakorlat és mesterkurzuson való részvétel.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez egy középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, továbbá a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározott szakmai nyelvismeret.

Szakirányok:

  • operaének
  • oratórium- és dalének

Képzési terület, képzési ág: művészeti
Képzési szint: mester
Képzési idő: 4 félév

Oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

  • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-12 kredit;
  • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
  • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 45-60 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 20 kredit;
  • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
  • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.

 

Frissítés dátuma: 2017.05.26.