Klasszikus hangszerművész

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés és mesterkurzuson való részvétel.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez egy középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, továbbá a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározott szakmai nyelvismeret.

Szakirányok:

 • zongoraművész
 • orgonaművész
 • gitárművész
 • fuvolaművész
 • oboaművész
 • klarinétművész
 • szaxofonművész
 • trombitaművész
 • kürtművész
 • ütőhangszerművész

Képzési terület, képzési ág: művészeti
Képzési szint: mester
Képzési idő: 4 félév

Oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-12 kredit;
 • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
 • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 35-55 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25 kredit;
 • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
 • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.

Frissítés dátuma: 2017.05.26.