Szakirányú továbbképzés

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

A szakirányú továbbképzéseknél a jelentkezési határidő minden tanévben április 15. A jelentkezési lapokat a tanulmányi irodához kell benyújtani.

Jelentkezési lap

A jelentkezési laphoz csatolandó

 • a felvétel feltételének megfelelő szakképzettséget igazoló oklevél,
 • az eddigi pedagógiai tevékenységet bemutató szakmai önéletrajz,
 • munkáltatói igazolás az eddigi munkavégzés minőségéről, a képzésben való részvétel indokoltságáról

A jelentkezők felvételéről a Felvételi Bizottság felvételi elbeszélgetés és hangszeres vizsga alapján dönt.

Felvételi követelmények az alkotóművészet és
muzikológia alapszak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakokon

 1. 10 előkészített mű a 17. századtól napjainkig terjedő időszak vokális irodalmából (dalok, rövidebb áriák, kórusművek). A választott művek lehetnek a zeneiskolai szolfézstankönyvek (Dobszay László: A hangok világa sorozat IV., V., VI. kötetének) nehezebb darabjai, vagy azokkal megegyező nehézségűek. Követelmény a zeneművek igényes ének-zongorás előadása, részletes elemzése, tanításuk metodikai lehetőségeinek bemutatása. (A művek címjegyzékét a jelölt írásban készítse elő.)
 2. Zeneelmélet, zeneismeret, vezénylés: a jelölt összhangzattani és formatani ismereteinek bemutatása egyszerű harmóniasorok megszólaltatása, valamint könnyen áttekinthető zeneműrészlet komplex (hangnemi, harmóniai, formai) elemzése és vezénylése alapján.
 3. Lapról éneklés: vokális zeneműrészlet a 18-19. század irodalmából, zongorakísérettel (a bizottság egyik tagja kísér); magyar népdal lapról éneklése szöveggel.
 4. Népzene: 20 szabadon választott magyar népdal, lehetőleg hangzó forrásból tanulva. A jelölt a népdalok stílusos, több versszakkal történő éneklésén túlmenően ismerje azok lelőhelyét, legjellemzőbb sajátosságait, néprajzi vonatkozásait, esetleges feldolgozásait. (A népdalok címjegyzékét a jelölt írásban készítse elő.)
 5. Zongorajáték: egy J.S.Bach mű és egy szabadon választott zongoramű előadása kotta nélkül; bécsi klasszikus dal kíséretének zongorán történő megszólaltatása.
 6. Zeneirodalom, metodika: a jelölt zeneirodalmi tájékozottságának és módszertani felkészültségének mérése a bizottsággal történő beszélgetés alapján.

Belépési feltételek az alkotóművészet és muzikológia szak zeneismeret szakirányú továbbképzési szakára

A művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak szakirányain, vagy az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakirányán; továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjain, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakokon szerzett oklevél.

Felvételi követelmények a klasszikus hangszeres
szakirányú továbbképzési szakokon

Zongora

 • 1 J.S. Bach zongoramű (minimum 2-3 szólamú invenció)
 • 1 könnyebb bécsi klasszikus szonáta
 • 1 romantikus zongoramű (F. Mendelssohn, F. Chopin, Liszt Ferenc, F. Schubert, stb.) kis formátumú zongoraművei közül
 • 1 XX. századi magyar szerző zongoraműve

A felvételi meghallgatáson a kotta nélküli játék előnyös megítélés alá esik.

Orgona

 • A zongora alapképzésben ill. zongora szakon végzett anyagból 3 különböző stílusú darab
 • Orgonán szabadon választott mű, mellyel a jelölt felkészültségét és tájékozottságát mutatja az orgonajátékban

Hegedű

 • J.S.Bach: 1 szólószonáta vagy partita tétel, vagy 2 tétel egy barokk szonátából
 • 1 előadási darab

Gordon

 • 1 etűd
 • 1 szonáta 2 tétele
 • 1 koncert 1 tétele (kadenciával)
 • Kortárs szerző műve

Gitár

 • J.S.Bach: egy gyors tétel valamelyik szvitből
 • Egy klasszikus darab
 • 1 dél-amerikai vagy spanyol szerző műve

Furulya

 • G.Ph. Telemann: F-dúr szonáta TWV 41: F 2
 • Egy Etüd a Barokk Solo Book-ból /pl.: Braun/
 • B. Marcello: 12 szonátából egy lassú és egy gyors tétel vagy bármely nagy Barokk szonáta lassú és gyors tétele.

Szaxofon

Két szabadon választható etüd (két különböző etüdiskolából kell választani):

 • Ferling-Mule: etüd
 • Lacour: Études
 • Dubois: Études de virtuosité
 • Dubois: Études brillantes

Két előadási darab a következőkből:

 • Milhaud: Scaramouche
 • Lajtha: Intermezzo
 • Bozza: Ária
 • Bozza: Olasz fantázia
 • Hindemith: Szonáta
 • Jolivet: Fantasie.impromtue
 • Fasch: Szonáta
 • Eccles: Szonáta
 • Bach: Szólószonáták

A fentiekhez hasonló nehézségű egyéb művek.

Kürt

 • Etüdök: Szilágyi Pálma – Kökényessy Miklós: Kürtiskola II. kötet: 112. 137.
 • Előadási darab: L. van Beethoven: Romanze Op.140.

Trombita

 • Másfél oktávos skála B-dúr
 • Clodomir 1-es füzetből egy szabadon választott etűd
 • A.Arutjunjan: Elégia

Harsona

 • B. Marcello: g-moll szonáta II-III. tétel
 • Kopprasch: 60 etűdből a 12-es
 • B-dúr skála 2 oktávon

Tuba

 • Kopprasch: 60 etűdből 1 szabadon választott
 • Bordogni: Bel Canto Studies No.2.
 • A. Vivaldi: a-moll koncert I. tétel
 • Haddad: Suite for tuba I. II. tétel

Belépési feltételek az előadóművészet alapképzési szak szakirányú továbbképzési szakjaira

Klasszikus zongora szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus orgona szakirányon vagy klasszikus harmonika szakirányon vagy klasszikus hárfa szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű orgonatanár, kamaraművész vagy harmonikatanár, kamaraművész vagy hárfatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus orgona szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus zongora szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű zongoratanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus hegedű szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus mélyhegedű szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű mélyhegedűtanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus gordon szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus gordonka szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű gordonkatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus gitár szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus gordonka illetve klasszikus gordon szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű hegedűtanár, kamaraművész vagy mélyhegedűtanár, kamaraművész vagy gordonkatanár, kamaraművész vagy gordontanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus furulya szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba szakirányon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű fuvolatanár, kamaraművész vagy oboatanár, kamaraművész vagy klarinéttanár, kamaraművész vagy fagott-tanár, kamaraművész vagy kürttanár, kamaraművész vagy trombitatanár, kamaraművész vagy harsonatanár, kamaraművész vagy tubatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus szaxofon szakirányra

A művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, az előadóművészet alapképzési szak szakirányain; továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó hangszertanári, valamint hangszerművész szakjain szerzett oklevél, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakokon szerzett hangszertanár, kamaraművész illetve hangszerművész, -tanár szakképzettségek.

Klasszikus kürt szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus trombita szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű trombitatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus trombita szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus kürt szakirányon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű kürttanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus harsona szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus tuba szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű tubatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Klasszikus tuba szakirányra

a művészet képzési terület, zeneművészet képzési ág, előadóművészet alapképzési szak klasszikus harsona szakirányon szerzett szakképzettség; valamint főiskolai szintű harsonatanár, kamaraművész szakon szerzett szakképzettség.

Frissítés dátuma: 2019.01.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.