Szakmai felvételi vizsgakövetelmények a tanári mesterszakokra (MA)

Hangszer- és énektanár szakok

Zongoratanár
 • 1 Bach preludium és fuga
 • 1 klasszikus, vagy Schubert szonáta
 • 1 nagy terjedelmű romantikus mű
 • 1 XX. századi zongoramű
 • 1 virtuóz romantikus (vagy későbbi stílusú) etüd
Orgonatanár
 • 3 különböző stílusú, szabadon választott mű
Hegedűtanár
 • J. S. Bach hegedű szólószonáta vagy partita két tétele
 • egy hegedűverseny saroktétele
 • egy előadási darab
Mélyhegedűtanár
 • J. S. Bach hegedű szólószonáta vagy partita két tétele, vagy két csellószvit tétel
 • egy versenymű saroktétele
 • egy előadási darab
Gordonkatanár
 • J. S. Bach csellószvit két tétele
 • egy versenymű saroktétele
 • egy előadási darab
Gordontanár
 • két szólószvit tétel /Bach vagy Fryba/
 • egy versenymű saroktétele
 • egy előadási darab
Gitártanár
 • J. S. Bach két szólótétele
 • egy vihuelára írt reneszánsz fantázia
 • egy variációs mű
Furulyatanár
 • 1 olasz stílusú mű
 • 1 német stílusú mű
 • 1 francia stílusú mű
 • 1 korabarokk mű
 • (A fenti három mű közül egy kiváltható 1 versenymű lassú és gyors tételével.)
 • 1 XX.-XXI. századi avantgarde darab
Fuvolatanár
 • 1 Bach szonáta, vagy triószonáta
 • 1 Mozart koncert 2 tétele
 • 1 XX. századi fuvolamű
 • 1 XX. századi szóló fuvoladarab
Oboatanár
 • J. S. Bach: a-moll fuvola szólószonáta átirata
 • 1 versenymű I. tétele kadenciával R. Strauss, W. A. Mozart, B. Martinu, R. V-Williams művei közül
Klarinéttanár
 • Két etűd ellentétes karakterrel (Perier,Cavallini,Jettl stb)
 • Egy versenymű lassú és gyors tétele
 • Egy szonáta két tétele vagy karakterdarab
 • Egy XX. századi vagy kortárs szólódarab
Szaxofontanár
 • 2 szabadon választható etűd a következőkből:
  Dubois: Etudes modernes
  Lacour: 28 etudes
  Bozza: 12 etudes
  Dubois: Etudes virtuosite
 • 2 előadási darab
  Javasolt előadási darabok:
  Bach:Szólószonáták (hegedű-, gordonka szonáták, partiták és a fuvola partita átiratai) – legalább 2 tétel játszandó
  Creston: Szonata
  Ibert: Concertino da camera
  Glazunov: Concerto
  Noda: Mai
  Gotkowsky: Brillances
  Heiden: Szonata
  Takacs Jeno: 2 fantastics
  Muczinsky: Szonata

Amennyiben a jelentkező más darabokat választ, a darab szintje el kell, hogy érje a fent említetteket.

Fagott-tanár
 • 1 barokk szonáta vagy versenymű lassú és gyorstétele
 • 1 klasszikus vagy romantikus versenymű lassú és gyors tétele
 • 1 előadási darab (lehetőleg XX. századi vagy kortárs szerzőtől)
 • Bozza: 12 Caprice: 1
 • Egy szabadon választott Gatti etüd
Trombitatanár
 • 1 szabadon választott barokk szonáta két tétele
 • 1 klasszikus trombitaverseny – J. Haydn, N. Hummel, J. K. J. Neruda – I. tétele saját kadenciával, kotta nélkül
 • egy XX.-XXI. sz.-i szabadon választott darab
Kürt-tanár
 • 1 klasszikus kürtverseny kadenciával I. tétel
 • Etűdök: O. Franz Nr. 1 koncertetűd és Maxime-Alphonse V. füzet Nr. 8.
Harsonatanár
 • 1 Johannes Doms etüd
 • szabadon választott barokk szonáta és szólómű lassú és gyors tétele
Tubatanár
 • 3 különböző stílusú, teljes mű (lehetőleg kortárs művek is szerepeljenek)
 • kamarazene
 • Kötelező etüd: Tyrrell: Advanced Studies for BB Bass – No. 10.
Ütőhangszertanár
 • 4 verős előadási darab dallamhangszeren
 • előadási darab kisdobon és üstdobon
 • szabadon választott multipercussion mű
 • J.S.Bach hegedűre illetve csellóra írt műveiből egy szabadon választott tétel
Énektanár
 • 1 magyar népdalfeldolgozás
 • 1 barokk ária
 • 1 klasszikus dal vagy ária
 • 1 romantikus dal vagy ária
 • 1 modern dal vagy ária

A felvételi vizsgaanyag a népdalfeldolgozáson kívül tartalmazzon még egy magyar nyelvű darabot. A felvételi vizsgán olasz és német nyelvű darab előadása kötelező. A felvételi vizsga anyagát a vizsga előtt kell írásban benyújtani a bizottságnak három példányban, névvel ellátva. A felvételi vizsgát konzultáció előzi meg, melyre 3 zenei részletet javasolt hozni. A konzultáció időpontjáról minden felvételiző értesítést kap.

Zeneismeret-tanár szak

Zeneismeret (szolfézs és zeneelmélet)

1. Írásbeli feladatok:

 • romantikus zeneműrészlet szélső szólamainak diktálás utáni lejegyzése, hangnemi és harmonikus értelmezése
 • kétszólamú 20. századi zeneműrészlet felső szólamának lejegyzése
 • egy rövid tétel vagy zeneműrészlet kottakép alapján történő formai, harmóniai elemzése, stíluseszközeinek megnevezése

2. Szóbeli feladatok:

 • 2 barokk vokális tétel, 2 nehezebb bécsi klasszikus és 2 romantikus dal megszólaltatása saját zongorakísérettel, ezek részletes elemzése
 • a zongora és ének vizsgaanyag műveinek komplex elemzése
 • a funkciós zene harmónia- és formavilágának biztos ismerete, gyakorlata
 • kortárs vokális mű részletének lapról éneklése
Zongora

Három mű előadása kotta nélkül

 • egy J. S. Bach mű ( 1 prelúdium és fúga vagy 2 szvit-tétel)
 • egy bécsi klasszikus, szonátaformájú tétel
 • egy romantikus vagy 20. századi zongoramű

Egy dal vagy kórusmű kíséretének lapról játéka (éneklés kísérete) rövid áttekintés után.

Vezénylés
 • A felvételi vizsgán kapott kórusmű vezénylése 1 óra áttekintés után.
Ének
 • Két eltérő stíluskorszakból választott, különböző karakterű műdal előadása fejből, eredeti nyelven. (Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik.)
Zeneirodalom
 • A jelölt általános zeneirodalmi tájékozottságának, a fontosabb zenei szakkifejezések ismeretének felmérése.
Zeneismeret – ének-zene tanár szak
 • Felvételi követelményei megegyeznek a zeneismeret-tanár szak követelményeivel, kiegészítve egy ének-zene tanári pályaalkalmassági elbeszélgetéssel.
Egyházzene-tanár szakok
 • 1 szabadon választott gregorián tétel elemzése, előadása
 • 1 polifon tétel bemutatása az egyházzene tárgyköréből
 • 1 liturgikus orgonamű megszólaltatása

Frissítés dátuma: 2017.07.08.