Elméleti felvételi követelmények az osztatlan tanár szak klasszikus hangszer és klasszikus ének szakirányain

Írásbeli vizsga szolfézsból

Lejegyzés diktálás után

 • Tíz hangközből álló kétszólamú menet
 • Négyeshangzatok oldásukkal (dominánsszeptimek és szűkített szeptimakkordok)
 • Kétszólamú barokk imitáció
 • Egyszólamú, huszadik századi zeneműrészlet

Szóbeli vizsga szolfézsból

 • Lapról éneklés (18. századi zenemű részlete, általában vokális mű, J. S. Bach kantátaszólamainak nehézségi szintjén)
 • Zenei alapismeretek alkalmazása a gyakorlatban (dúr- és moll hangnemek, modális sorok, stb.)

A szóbeli vizsgán a vizsgáztató általában visszatér az írásbeli dolgozatban felmerült hibákra (ha vannak ilyenek).

Írásbeli vizsga zeneelméletből

 • A 18. század második feléből származó átlag 8 ütem terjedelmű zenei idézet szélső szólamainak lejegyzése, annak tonális és harmóniai elemzése
 • J. S Bach-korálrészlet szélső szólamainak lejegyzése, a részlet tonális és harmóniai értelmezése
 • A vizsgán kézhez kapott klasszikus tételrészlet ugyanilyen elemzése

Szóbeli vizsga zeneelméletből

 • Tipikus 18. századi harmóniai fordulatok zongorázása és/vagy hallás utáni felismerése
 • A vizsgán kézhez kapott számozott basszus zongorázása, felső szólamokkal kitöltve
 • A legalapvetőbb bécsi klasszikus formák és formaelemek felismerése a gyakorlatban: periódus, mondat, klasszikus két- és háromtagúság, triós forma, a szonáta és a klasszikus rondó-forma típusai

Zongora

 • Négy különböző stílusú – a felvételiző korábbi zongora tanulmányi szintjének megfelelő nehézségű – mű előadása kotta nélkül. (Bach, klasszikus szonátaformájú tétel, romantikus, valamint XX-XXI. századi vagy kortárs szerző darabja).

Megjegyzés az osztatlan tanár szakokra jelentkezők számára

Felvi.hu

Frissítés dátuma: 2017.10.27.