Zenekar és kórusvezetés szak felvételi követelményei (BA)

Zenekar és kórusvezetés szak felvételi követelményei (BA)

Szolfézs, zeneelmélet

Írásbeli vizsga

 • kétszólamú barokk (imitációs) zeneműrészlet diktálás utáni lejegyzése
 • egyszólamú 20. századi zeneműrészlet diktálás utáni lejegyzése
 • Bach korálfeldolgozás 2-3 sora szoprán és basszus szólamának lejegyzése, a részlet hangnemi és harmonikus értelmezése
 • bécsi klasszikus zeneműrészlet két szélső szólamának lejegyzése és harmonikus elemzése
 • két- és háromtagú akkordkapcsolatok lejegyzése és hangnemi értelmezése

Szóbeli vizsga

 • hozott anyag: 6 mű a 17. századtól napjainkig terjedő időszak vokális irodalmából (kórusművek, rövidebb áriák, dalok). A műveket a jelölt a vizsgán ének-zongorás előadásban szólaltatja meg és elemzi. A hozott anyag alapján a vizsgabizottság a jelölt előadói, formálási készségéről és elemző képességéről kíván képet kapni. A művek címjegyzékét valamint a bejegyzés-mentes kottákat a vizsgázó hozza magával.
 • lapról éneklés: kétszólamú polifón zeneműrészlet megszólaltatása ének-zongorás előadásban
 • a bécsi klasszikus zene harmónia- és formavilága ismeretének mérése:
  – harmóniasorok zongorázása számozott basszusról vagy tanári diktálás után
  – a felvételiző vizsgaanyagából (zongora, ének) a bizottság által kiválasztott tétel komplex elemzése (bejegyzés-mentes kottából)

Vezénylés

Vezénylési készség és próbamunka bemutatása zongorán illetve kórussal megszólaltatott művekkel. A vezénylésre kerülő könnyebb két- vagy háromszólamú mű kottáját a vizsga előtt 2 órával kapja kézhez a jelölt.

Zongora

Három zongoramű ill. tétel igényes előadása kotta nélkül

 • egy Bach mű
 • egy bécsi klasszikus szonátaformájú tétel
 • egy romantikus előadási darab vagy Bartók mű

Népzene

 • 50 magyar népdal ismerete, éneklése, ebből 20 megadott, 30 pedig – lehetőleg hangzó forrásból tanulva – szabadon választott. A bizottság a dalválasztás igényességét is értékeli. A népdalokat emlékezetből, versszakaival kérjük énekelni, a jelölt ismerje a népdalok legjellemzőbb sajátosságait, néprajzi vonatkozásait, esetleges feldolgozásait. A 20 kötelező népdal Kodály – Vargyas: A magyar népzene c. kötet példatárából: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 34, 52, 67, 85, 95, 114, 142, 154, 171, 206, 252, 307, 447
 • A szabadon választott 30 népdalról a bizottságnak címjegyzéket kell átadni.

Ének

Felvételi követelmény az egészséges, képezhető énekhang. Két, különböző stíluskorszakban komponált, különböző karakterű zongorakíséretes műdal kifejező, igényes előadása kotta nélkül. Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik.

Zeneirodalom

A jelölt zeneirodalmi tájékozottságának mérése a szakközépiskolai zeneirodalom tanterv tananyaga alapján.

 

Frissítés dátuma: 2017.10.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.