Klasszikus harsona szak felvételi követelményei (BA)

Klasszikus harsona szak felvételi követelményei (BA)

  • Megfelelő hangterjedelem (nagy F-től kétvonalas C-ig)
  • Kopprasch: 35. sz. gyakorlat
  • Blazsevics I-ből a 10-es vagy a 22-es, vagy ezekkel egyenértékű, hasonló nehézségi fokú, éneklő jellegű gyakorlat (Bordogni, A.Lafosse)
  • Egy barokk szonáta két tétele (Vivaldi, Marcello)
  • Egy versenymű vagy előadási darab kotta nélkül (a növendék szintjének megfelelően)

 

Frissítés dátuma: 2017.10.27.