Klasszikus trombita szak felvételi követelményei (BA)

Klasszikus trombita szak felvételi követelményei (BA)

  • Skálák 7 kereszt 7 b-ig a Szakiskolában tanult képletekben.
  • Etűdök: Bhöme: 24 melódikus gyakorlatból a 12. sz. etüd.
  • Egy szabadon választott etüd a Maxime-Alphonse: I. füzetből, vagy Brandt: Zenekari etűdökből.
  • Egy barokk szonáta vagy koncert lassú és gyors tétele kotta nélkül.
  • Egy más stílusú előadási darab.
  • Laprólolvasás és transzponálás a tanuló szintjének megfelelő zenei anyagból.

Frissítés dátuma: 2017.10.27.