Klasszikus kürt szak felvételi követelményei (BA)

Klasszikus kürt szak felvételi követelményei (BA)

 • Hangterjedelem: nagy F és háromvonalas C között.
 • Hangsorok: dúr, moll skálák, 7 kereszt 7 b-ig, negyed, nyolcad, tizenhatod értékben, tercskála, hármashangzat felbontások, dúr skála V. fokú szeptimakkord és moll skála VII. fokú szeptimakkord felbontásokban is.
 • Transzponálás: E, Esz, D, C, G, A, B kürtben.
 • Etűdök: Gallay: 12 etűdből: 7. etűd.
 • Maxime-Alphonse: III. füzet: 7. etűd.
 • Előadási darabok:
  Egy klasszikus versenymű első tétele, kadenciával, kotta nélkül.
  Egy más stílusú versenymű tétel, vagy előadási darab kotta nélkül.
 • Laprólolvasás és transzponálás a tanuló szintjének megfelelő zenei anyagból.

 

Frissítés dátuma: 2017.10.27.