Témakörök a szóbeli pedagógiai-pszichológiai felvételi vizsgához

Témakörök a tanári mesterszakra történő pedagógia-pszichológia felvételi vizsgához

1. A családi szubkultúra és a tanulók iskolai teljesítményének, továbbtanulási motivációjának, pályaválasztásának összefüggései

  • (Ir.: Bánfi Ilona (1996): Az iskolai teljesítményt befolyásoló háttértényezők. Új Pedagógiai Szemle, 1996/6
  • Felvégi Emese (ford. és vál.) (2005): Gyorsjelentés a PISA 2003 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 2005/1-2.)

2. A marginalizálódás veszélyei és annak társadalmi háttere, tudományos háttere

  • (Ir.: Neményi Mária: Serdülő roma gyerekek identitás-stratégiái. In: EDUCATIO 2007/1. (Előítéletek))

3. Válasszon egy tetszőlegeset a tankönyv nyolc témaköre közül, és hasonlítsa össze az abban megjelenített iskolai életvilágokat a saját középiskolai tapasztalataiban megjelenő élményvilággal (hasonlóságok és különbségek)!

4. Válassza ki az Ön számára legrokonszenvesebb és legellenszenvesebb szereplőt a tankönyvből. Mutassa be őket és indokolja választását!

  • (Ir.: Iskolai élményvilágok: Bevezetés az oktatás és az iskola világába (2004) Szerk.: Buda András. Bölcsész Konzorcium)

5. Válasszon ki három irányzatot a 20. századi magyar oktatáspolitikák közül és világítsa meg ideológiai hátterüket!

  • (Ir.: Mészáros István-Németh András-Pukánszky Béla (1999): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris K. (A 20. század európai közoktatáspolitikai törekvései és hazánk nevelésügye c. fejezet))

6. Nevezze meg a két háború közötti hazai iskolarendszer fő iskolatípusait és jellemezze meghatározó sajátosságaikat (célok-értékek-követelmények; módszerek, jellegzetes pedagógiai eljárások)!

  • (Ir.: Mészáros-Németh-Pukánszky i.m. fent említett fejezet)

7. Tegyük fel, hogy Önt többen le akarják beszélni a tanári pályáról. Vélhetőleg mivel érvelnének, és Ön milyen ellenérveket tudna felsorakoztatni?

8. A 21. század iskoláinak választ kell adniuk a megváltozott családi és iskolai szocializációs folyamatok eredményeire. Ön szerint melyek ezek a változások és milyen új feladatai adódnak ennek következtében az iskolának?

  • (Ir.: Kozma Tamás (1994): Bevezetés a neveléspszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó.)

9. Ön szerint milyen az “ideális” tanár? Mely személyiségjegyekkel, képességekkel rendelkezzék a tanár? E tulajdonságok fejleszthetők-e, vagy e mesterségre “születni” kell?

10. Mostanában egyre több az iskolában lejátszódó agresszív cselekedet (zaklatás, erőszak). Mit gondol, mik lehetnek ennek okai?

  • (Ir.: Buda Mariann (2005): A gyermeki agresszió. Diansztia K. (Modern pedagógia a gyakorlatban 3.)
  • (Agresszió: EDUCATIO 1999/4.)
  • (Veszélyes iskola: EDUCATIO 2008/3.)

11. Tapasztalatai szerint melyek a jellegzetes nehézségek a tanulásban a növendékek számára? Minek tulajdonítja ezeket a nehézségeket? Tapasztalt-e változást ezek mennyiségében, jellegében?
(Ir.: Buda Mariann: Tanulási kudarcok a középiskolában. In: Légkör-Közérzet-Tanulás: Változatok iskolai életvilágokra (2005) Szerk.: Buda Mariann, DE Neveléstudományi Tanszék.)

12. “A nevelés tantárgyspecifikus értékek vonzó tétele, vonzó módon történő felajánlása a tanítási folyamatban”. Egyetért-e ezzel a megállapítással? Világítsa meg a “tantárgyspecifikus érték” fogalom értelmét, jelentését saját tantárgyai nézőpontjából! Ha egyetért a kijelentéssel, fogalmazza meg, mit tehet a szakmódszertan (tantárgypedagógia) a kijelentésben foglaltak érvényesítése érdekében!

A tanári mesterképzésben a felvételi vizsga beszélgetés lesz a témakörök valamelyikéből, amelyre a megadott szakirodalom alapján készülhet fel.
A beszélgetés megindítását elősegítheti, ha “hoz”, azaz ajánl egy iskolai esetet/szituációt, amelyet elemez/értelmez (szóban) a szituációban megjelenő pedagógiai probléma nézőpontjából.

Frissítés dátuma: 2017.07.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.