Dr. S. Szabó Márta, egyetemi docens, tanszékvezető

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait a Kodály Iskolában végezte (Kecskemét, 1974), majd a Tömörkény István Zeneművészeti Szakközépiskola zongora szakán érettségizett (Szeged, 1975). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szolfézstanári (Debrecen, 1978), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen középiskolai ének-zene tanári, zeneelmélet-tanári és karvezetői oklevelet szerzett, kitüntetéssel (Budapest, 1980). Doktori disszertációját (PhD) 2013-ban védte meg a Jyväskyläi Egyetemen (zenetudomány, Bölcsészettudományi Doktoriskola, Finnország), melyet a Debreceni Egyetem honosított (Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, 2014).

Tanári pályáját a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban énektanárként és karvezetőként kezdte. 1981 és 1994 között a kecskeméti Kodály Iskola gimnáziumi és zeneművészeti szakközépiskolai osztályaiban tanított ének-zene, szolfézs, zeneelmélet, népzene és zeneirodalom tárgyakat, kórust vezetett és a zeneelmélet tanszak vezetője volt. 1994 óta a DE Zeneművészeti Kar oktatója, szaktárgyai: szolfézs és zeneelmélet főtárgy, stílusismeret, zeneelmélet-történet, zeneelmélet módszertan. 2000 óta a Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék vezetője. 2014 óta kurzust vezet a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktoriskolájában, valamint a Bölcsészettudományi Kar mentorképzésében.

Vendégtanárként rendszeresen tanít, posztgraduális képzési programokat dolgoz ki, zeneelméleti és zenepedagógiai kurzusokat vezet Magyarországon és külföldi egyetemeken. Így a kecskeméti Kodály Intézet továbbképző tanfolyamain és nyári Nemzetközi Szemináriumain (1984-2009), a Magyar Művelődési Intézet karvezetőkurzusán (1989-1997), Lengyelországban (1988-2010 között 9 alkalommal), Nagy-Britanniában (1998, 2007, 2008), az Amerikai Egyesült Államok két egyetemén (1998 és 2015 között 16 alkalommal) és Spanyolországban (2002 óta 8 alkalommal). Tantárgyi programok kidolgozásában és bevezetésében vett részt (Zenetanítás angolul 1990-94), vizsgaanyagokat véleményez, szakmai lektori illetve szakértői tevékenységet végez az OKM, az OH és a MAB megbízásából. Előadásokat tart zenepedagógiai konferenciákon, cikkei jelennek meg szakfolyóiratokban. 1995 óta szervezője a Zeneművészeti Kar továbbképzéseinek, benne a Bárdos Szimpózium rendezvénysorozatának. 2010-ben jelent meg a Bárdos Szimpóziumok című tanulmánykötet, melynek szerkesztője. Zsűritagja és elnöke az Országos Zeneiskolai és Zeneművészeti Szakközépiskolai Szolfézsversenyeknek (1989 óta rendszeresen), dolgozatok bírálója és zsűrielnöke az Egyetemi OTDK Művészeti Nevelési Tagozatának (2007). A ZETA országos vezetőségének tagja, a szolfézs- és zeneelmélet-tanári tagozat vezetője. 1998-2013 között a Debreceni Egyetem Tanárképzési Kollégiumában a zenei felsőoktatás képviselője volt. A Magyar Kodály Társaság és a Nemzetközi Kodály Társaság tagja.

Szakmai tevékenységéért kapott kitüntetései: Miniszteri Dicséret (1986), a Lengyel Kulturális Minisztérium Kitüntetése (2002), Debrecen Kultúrájáért – Alkotói ösztöndíj (2005), Rektori Elismerő Oklevél (2008), KÓTA-díj (mecénás, 2009), Kardos Pál Emlékdíj (2011), KÓTA-díj (tanári, 2015).

Frissítés dátuma: 2017.06.02.


v1.0-alpha95